...

Lege oharra

PRIBATUTASUN-POLITIKA ETA LEGE-OHARRA

Abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, otsailaren 25eko 2/2004 Legea eta Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren 2016/679 Erregelamendua – 2016ko apirilaren 27koa – betez (datu pertsonalak erabiltzean pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa), jakinarazten diogu pertsona interesatuari haren datu pertsonalak Ulibarri Euskaltegia E.K. erakundeak erabiliko dituela. Gardoki, 3 – 48008 – Bilbon du egoitza erakundeak.


Web-orri honen bidez ez da erabiltzaileen datu pertsonalik biltzen, haiek baimenik eman ezean, eta ez zaie hirugarrenei lagatzen. Dena den, zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko, Ulibarri Euskaltegia KEk erabiltzaileari datu personal batzuk eskatu ahalko dizkio. Ulibarri Euskaltegia KEk informazioa emango dio erabiltzaileari, aldez aurretik baimena eman diezaion Ulibarri Euskaltegia KEari haren datu pertsonalak erabil ditzan.


TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

IDENTITATEA: ULIBARRI EUSKALTEGIA S.C.

IFK: F48199673

HELBIDEA: GARDOKI 3, BILBO

TELEFONOA: 944162472

POSTA ELEKTRONIKOA: bulegoa@ulibarri.eus

 

LEGITIMAZIOA

Ulibarri Euskaltegia KEk datuak erabiltzeko legitimazioa Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6. artikuluan ezarritakoari jarraituz egingo du, datu arruntei buruzkoa, eta pertsona titularrari jakinaraziko zai(zki)o zerbitzu-prestazio bakoitzean aplikatuko d(ir)en zilegitasun-titulua edo tituluak; hala nola, baimena, pertsona partaide den harreman juridiko bat betearaztea, lege-obligazioa edo Ulibarri Euskaltegia KEaren interes legitimoa betetzea  zerbitzuak eta eskumenak garatzean.

 

DATUEN JATORRIA

 

Bildutako datu pertsonalak zuzenean datoz datu horiek aipatzen dituzten pertsonek emandako informaziotik.


EMANDAKO DATUEN ZEHAZTASUNA ETA EGIAZKOTASUNA

 

Ulibarri Euskaltegia KEaren zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonek bermatu egiten dute eta erantzukizuna hartzen dute, edonola ere, emandako datu pertsonalak zehatzak eta egiazkoak direla eta indarrean daudela. Gainera, datuok behar bezala eguneratzeko konpromisoa hartzen dute.

 

HELBURUA

 

Ulibarri Euskaltegia KEk datu pertsonalak erabiltzen ditu zentroko ikasketa-, administrazio-, kontabilitate-, zerga- eta lan-kudeaketarako, betiere ikasleei, izan daitezkeen bezeroei eta langileei dagozkienak, emandako zerbitzuei lotutako jakinarazpenak edozein bitartekoren bidez bidaltzeko, eta baita publizitate-helburuekin eta jarduerak hedatzeko helburuarekin ere.


Bereziki, egiten duen jarduera nagusia zein den, datuen tratamenduaren helburua da ikasleak eta ikaskuntza-prozesua kudeatzea, eta kontratatutako prestakuntza-zerbitzuak ematea, Helduak Alfabetizatzeko eta Berreuskalduntzeko Institutua sortzeko eta Euskaltegiak arautzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legearekin bat eta pertsona interesatuak emandako baimenarekin bat.

 

Datu horiek, aldez aurretik baimena emanda, gorde egin daitezke informazioa bidaltzeko. Dena den, erabiltzaileak informaziorik jaso nahi ez badu, edozein momentutan jakinarazi ahalko digu honako posta elektroniko honen bidez: bulegoa@ulibarri.eus.

 

Ulibarri Kulturak antolatutako ekintzetan, aldez aurretik baimena emanda, argazkiak eta grabazioak egin daitezke, helburu didaktikoekin eta sustapenekoekin Ulibarri Euskaltegiak kudeatzen dituen webgune, blog, sare sozial edo katalogoetan. Dena den, erabiltzaileak agertu nahi ez badu, edozein momentutan jakinarazi ahalko digu honako posta elektroniko honen bidez: bulegoa@ulibarri.eus.

 

HARTZAILEAK

 

Datu pertsonalak erabiltzean Ulibarri Euskaltegia KEak ez ditu lagako, legezko obligaziorik ez badago edo pertsona interesatuak aldez aurretik baimena ematen ez badu. Baimen hori ez emateak ondorioak dituela jakinaraziko diogu eta, hain zuzen ere, ezingo duela dagokion zerbitzua eman.

 

Bereziki, egiten duen jarduera nagusia zein den, datuak HABEri jakinaraziko zaizkio Helduak Alfabetizatzeko eta Berreuskalduntzeko Institutua sortzeko eta Euskaltegiak arautzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legearekin bat, ikasleak eta haien ikaskuntza-prozesua kudeatzeko, HABEren mailak egiaztatzeko, ikasleei dirulaguntzak emateko, helburu berarekin foru aldundiek eta Euskadiko Autonomi Erkidegoko udalek dituzten datuekin alderatzeko eta euskalduntze arloko programei eta baliabideei buruzko gogobetetasun-inkestak eta informazioa bidaltzeko.

 

Jarduera profesionala egiten duen erabiltzailea dagoen enpresak ikastaroa kudeatu eta/edo ordaintzen badu, aldez aurretik baimena emanda, Ulibarri Euskaltegia KEk haren datu akademikoak enpresari eman ahalko dizkio.

 

Informazioak eta datu akademikoak jaso nahi dituzten 18 urtetik beherakoen legezko tutoreek idazkaritzan egingo dute dagokion eskabidea.

 

GORDETZEA

 

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira (pertsonak ezabatzea eskatzen ez badu) datu horiek erabiliko diren helburuei erantzuteko; horrela, eutsi egingo zaio pertsona interesatuak Ulibarri Euskaltegia KEarekin duen harremanari edo lotutari. Halaber, gorde egingo dira legezko obligazioak betetzeko epeekin bat, Ulibarri Euskaltegia KEari eska dakizkiokeenak.

 

ESKUBIDEAK

 

Pertsona interesatuak erabili, zuzendu, ezabatu, tratamendu mugatu, garraiatu eta aurka egoteko eskubideak gauzatu ditzake tratamenduaren arduradunaren aurrean dohainik. Halaber, emandako baimena atzera botatzeko eskubidea du.

 

Edozein pertsonak du honako honen berrespena jasotzeko eskubidea: ea Ulibarri Euskaltegia KEk erabiltzen dituen hari dagozkion datu pertsonalak, eta pertsona interesatuek haren datu pertsonalak erabiltzen dituzten. Gainera, zuzenak ez diren datuak zuzentzea edo, hala badagokio, ezabatzea eskatzeko eskubidea du, datuak, besteak beste, erabili ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean.

 

Pertsona interesatuek beren datuen tratamendua mugatzea eska dezakete; horrelakoetan, bakar-bakarrik gordeko dira erreklamazioak egiteko, eta orobat, egoera partikularrari lotutako arrazoiak direla eta, pertsona interesatuak beren datuak erabiltzearen aurka egon daitezke.

 

Horrelakoetan, Ulibarri Euskaltegia KEk datuak erabiltzeari utziko dio, salbu eta legezko arrazoiengatik ez bada, edo egon litezkeen erreklamazioen defentsa egiteko ez bada.

 

Helburu jakin baterako baimena eman badu, pertsona interesatuak eskubidea du emandako baimena uneoro atzera botatzeko, eta horrek ez dio eragingo atzera jo aurretik emandako baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

 

Horretarako, idatzia bidaliko diote Ulibarri Euskaltegia KEari, GARDOKI 3, BILBO edo emaila bidaliko honako posta elektroniko honetara: bulegoa@ulibarri.eus.


Era berean, eta bereziki uste badu ez dagoela guztiz pozik eskubideak erabiltzean, erreklamazioa egin dezake Datuak Babesteko Euskal Bulegoan www.avpd.euskadi.eus webgunearen bidez, edo estatuko kontrol-agintaritzaren aurrean, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan, k/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madril, honako webgune honen bidez: www.aepd.es.

 

WEBGUNEA ETA EDUKIAK ERABILTZEKO ETA IRISPIDEAN IZATEKO BALDINTZAK

 

Webgune hau irispidean izatea eta erabiltzea lege-ohar honen zehaztapenen mende dago. Edonola ere, zerbitzuetako batzuk irispidean izateak eska dezake zehaztapenak eta baldintza bereziak onartzea. Webgunea erabiltzen duen erabiltzaile orok onartu egiten ditu lege-oharrean jasotako baldintza orokorrak eta, hala badagokio, aplikatzekoak diren zehaztapen eta baldintza bereziak.

 

COOKIEAK

 Cookie politika

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

 

Web-orrialdeen edukiaren jabetza intelektualaren eskubideak, horien diseinu grafikoa eta kodeak  Ulibarri Euskaltegia KEaren dira eta, beraz, debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, jendeari jakinaraztea, aldatzea edo web-orrien edukiekin egin daitekeen jarduera oro, salbu eta  Ulibarri Euskaltegia KEk idatziz baimena ematen badu. Enpresaren web-orrialdeen edukiak bezalakoak ez diren merkataritza-izen, marka edo zeinu guztiak jabeenak dira eta legeak babestuta daude.

 

EDUKIEN ERANTZUKIZUNA

 

Ulibarri Euskaltegia KEk ez du erantzukizunik hartzen atarian sartzeko aukera duten hirugarrenen webguneen legezkotasunean. Atari honetatik lotura edo esteka duten hirugarrenen beste webgune batzuen legazkotasunean ere ez du erantzukizunik hartzen.

Ulibarri Euskaltegia KEk eskubidea du, aldez aurretik adierazi gabe, webgunean aldaketak egiteko, informazioa eguneratuta izate aldera. Aldaketak egiteko, argitaratutako edukiak edo atariaren diseinua erantsi, aldatu, zuzendu edo ezbatuko ditu. Edukiak aldian-aldian eguneratuko dira.

 

LEGERIA

 

Oro har, Ulibarri Euskaltegia KEk bere zerbitzu telematikoen erabiltzaileekin dituen harremanak,  webgunean daudenak, Espainiako legeen eta jurisdikzioaren mendean daude.