...

Euskara-mailak

HELDUEN EUSKALDUNTZEAREN MAILAK

EGIAZTAGIRIEN ARTEKO BALIOKIDETZAK
HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZIA MARKOARI EGOKITUAK

A1
A2
B1
B2
C1
C2
HABE
A1
A2
B1
B2
C1
C2
HAEE-IVAP
   
1. HE
2. HE
3. HE
4. HE
OSAKIDETZA
   
1. HE
2. HE
3. HE
4. HE
ERTZAINTZA
     
1. HE Ertzaintza
2. HE Ertzaintza
 
HEZKUNTZA
     
Irakasleen 1. HE
Irakasleen 2. HE EGA
 
HIZKUNTZA ESKOLA
   
Tarteko maila
Maila aurreratua
C1 Gaitasun maila