...

Tituluak (baldintzak)

 • Euskaltegian matrikulatuta egoteak aukera ematen du HABEren tituluak eskuratzeko, betiere HABEk ezarritako baldintzak beteta.
 • Informazio eguneratuta HABEren web-orrian argitaratuko da: www.habe.euskadi.eus
 • Hauexek dira 2020. urteko HABEren ebazpenean zehaztutako irizpide nagusiak:

HABE. A1 eta A2  mailak EBALUAZIO JARRAITUAREN bitartez egiaztatzeko baldintzak:

 • Oro har, ikasleak 50 ikastordu gutxienez hartuak izan beharko ditu, eta udako ikastaroetan 30 ikastordu gutxienez.
 • Aurrez aurreko ikasjardunean, emandako ikastorduen % 75 gutxienez hartuak izatea; eta autoikaskuntzan, berriz, mintza-saioetan, ikastaroaren guztizko ordu teorikoen % 7,5 gutxienez.
 • Maila gainditua beharko du izan (maila egiaztatzeko bukaerako proba gainditua) eta ikastaroaren hasieran abiapuntuak, gehienez, maila gainditzekoa baino bat gutxiago izan beharko du. (Ebaluazio-datak Probak eta ebaluazioak dokumentuan, modulukako tauletan, zehaztuta daude).

HABE. AZTERKETA-DEIALDI ITXIAn parte hartzeko baldintzak B2, C1 eta C2 mailei dagokienez:

 • Ikasleak 30 ikastordu gutxienez hartuak izan beharko ditu; eta autoikaskuntzan, berriz, 15 ordu online, tutoretza 1 eta 3 talde-saio gutxienez.
 • Euskaltegian matrikulatuta egotea 2019ko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaro batean.
 • 2019ko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaroetan euskaltegian gainditua izan beharko du egiaztatu nahi den maila 2020ko martxoaren 13rako, lehen deialdian; eta 2020ko irailaren 7rako, bigarren deialdian.
 • C2 mailan matrikulatzeko C1 mailako euskara-agiria edo agiri baliokidea izatea edo salbuetsita egotea.
 • Orain arteko deialdietan oinarrituta, HABEko matrikula martxoan/apirilean izaten da 1. deialdirako eta irail aldera 2. deialdirako.
 • C1 gaitasun-maila eskuratzeko matrikulatuta egon eta ezarritako datarako maila gainditu ez duenak B2 mailara aurkezteko aukera izango du, baldin eta ezarritako epean azpimaila bat gainditu badu (abiapuntua B2B2 izanda, C1B2 gainditu badu).
 • B2 eta C1 mailetako idazmenean 15 puntura iritsi ez, baina 13 puntu gutxienez lortzen dituen ikasleak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du. Edozelan ere, ezinbesteko baldintza izango da 13 puntu gutxienez ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko. 1. deialdian konpentsatu ez badu, ez zaio idazmen-probaren emaitza gordeko 2. deialdirako.
 • Ahozkotasuna neurtzeko probetan, azterketariak bere euskalkia erabiltzeko gaitasuna eta jariotasuna erakuts dezake, betiere, egitekoaren testuinguruari hala badagokio.
 • Izen-ematea eta dagokion ordainketa burutzeko epea ebazpena atera eta handik hilabetera emango du argitara HABEk. Izen-ematea www.habe.euskadi.eus atarian egingo da, horretarako ezarritako epearen barruan. Matrikula bakoitza maila baterako eta deialdi bakar baterako izango da. Bigarren deialdian trebetasun-proba guztiak egin behar ez dituenak ere matrikula egin beharko du.
 • Matrikula egin eta gero, HABEK egutegian ezarritako azterketa-data aldatu ahal izateko, inguruabar eragileak eman beharko dira, eta adierazitako egunean azterketariari proba egitea galarazten dion arrazoiak ustekabekoa eta ezinbestekoa beharko du izan. Halaber, azaldutako karia dagokion txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko da, ezinbestez.
 • Berariazko egoerak: Gaitasun-proba berariazko beharretara egokitu ahal izateko, azterketariak eskaera egin beharko dio HABEren lurralde-arduradunari, azterketaldirako matrikula egiteko garaian, duen desgaitasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofizialez zurituta eta zer egokitzapen eskatzen duen azalduta.

Deialdi irekia

2020 urtean bi deialdi ireki egingo dira: lehen deialdian C1 maila egiaztatu ahal izango da; bigarrenean, B1, B2, C1 eta C2 mailak. Informazio eguneratua www.habe.euskadi.eus web-orrian.

HIZKUNTZA ESKOLA. A2, B1 eta B2 azterketetara libreki aurkeztu ahal izango da ikaslea. Orain arteko deialdietan oinarrituta, Hizkuntza Eskolako matrikula otsailean izaten da.