...

Ikastetxeak

Eskolaz kanpoko euskara-eskolak

Ikastetxean edo online 
B1, B2 eta C1 mailak prestatzeko ikastaroak

2021-2022 IKASTURTEA

IKASTETXEAN BERTAN PRESENTZIAL
edo
URRUTIKO AURREZ AURREKOA
(Ikastetxeak modalidadea erabakiko du)
AZTERKETA-DEIALDIA:
Ikasleak azterketara aurkezteko aukera izango du, ikastaroaren ebaluazioa gaindituz gero.
120 eskola-orduko
ikastaroa urtean zehar,
astean 4 ordu, bi orduko bi saio.
PREZIOA: 375€