...

Argibideak

 • Ikastaldeak 9 pertsonakoak gutxienez izan behar dira.
 • Egutegia orri honetan izango da.
 • Irakasleak bertaratutako orduak jasoko ditu. Justifikatu beharrekoa dagokion tokian jakinarazi beharko du ikasleak (IRALEko ikasle liberatuek irakasleari emango dizkiote justifikanteak).
 • 18 urtez beherako ikasleen legezko tutoreek informazioa eta datu akademikoak jaso nahi izanez gero, eskaera egin beharko dute bulegoan.
 • Nork bere datu akademikoak www.habe.euskadi.eus web-orrian ikus ditzake. Horretarako, HASI SAIOAn sartu eta erabiltzailea eta pasahitza idatzi (aldatu ez baduzu, NA zenbakia letra gabe). Halaber, bide bera erabili beharko da azterketako matrikula egiteko, agiriak eta eskatzeko…
 • Langabetuentzako taldea Ulibarri Euskaltegiak doan eskaintzen duen ikastaroa da. Talde horretan erritmoari eutsi ezin dion ikasleak euskaltegiaren ohiko talde batera pasatzean zehaztutako baldintzak bete beharko ditu.
 •  Osasun Sailak aginduta, aurrez aurreko klaseak epe batez bertan behera geratuko balira, klase horiek online ematen jarraituko dugu eta ikasleak badaki eta onartzen du hala izango dela.
 • Koronabirusari aurre egiteko protokoloa definitu dugu pandemiaren egoeraren arabera egon litezkeen balizko eszenatoki-aldaketei behar bezala erantzuteko, beti ere pertsonen segurtasun- eta osasun-baldintzak bermatuz.
 • Matrikula gauzatzeko lehenengo zatiari dagokion ordainketa egin beharko da.
 • Ordaintzeko modua: kreditu-txartela, helbideratzea edo transferentzia. Kutxabank ES86 2095 0000 74 5060001101
 • Astean 10, 7,5, 6 edo 5 orduko ikastaroak eta C2 online: bigarren epea abenduaren bigarren astean ordaindu beharko da; urtarrilean hasita, berriz, bigarren zatia otsailaren azken astean.
 • Astean 20 orduko ikastaroak: hiruhilekoa bi epetan ordainduz gero, bigarren zatia hasi eta lau astera ordaindu beharko da; ikasturte osoa ordainduz gero, bigarren zatia abenduaren bigarren astean ordaindu beharko da.
 • Udako ikastaroak: epe bakarrean ordaindu beharko dira.
 • Autoikaskuntza: 9 hilabeteko ikastaroa bi epetan ordain daiteke, bigarrena abenduaren bigarren astean. 3 hilabeteko eta udako ikastaroak epe bakarrean ordaindu beharko dira.
 • Enpresak: enpresak zuzenean ordainduko dio Ulibarri Euskaltegiari.
 • Ikastetxeak: taldea ikastetxeak kontratatzen badu, ikastetxeari ordaindu beharko dio ikasleak. Bestela, zuzenean Ulibarri Euskaltegiari.
 • Ulibarri Euskaltegiak idazkaritzan baja jakinarazi zenetik jaso ez dituen eskola-orduekiko proportzionala den kopurua gordeko dio ikasleari hurrengo ikasturtera arte, beste ikastaro batean erabiltzeko. Ikastaroaren erditik aurrera eragindako bajen kopururik ez da gordeko.
 • Enpresak/Ikastetxeak: euskaltegiak ez du matrikula itzulketarik egingo.

Ikastaro/modulu bakoitzeko, ikasleak duen abiapuntuaren arabera, euskaltegian egin behar dituen probak eta HABEren Q87 programan grabatu beharreko ebaluazioak zehaztu dira, baita noiz egin behar dituen ere.

PROBAK:  hasierako diagnosi-proba, tarteko proba eta maila bukaerako proba egingo dira (maila-arduradunek zehaztuak).

Salbuespenak:

 1. Hasierako diagnosi-proba. Azken 2 hilabeteetan gurean edo beste euskaltegi batean aritu bada edo titulu ofiziala edota baliokidea badu, irakasle berriak berretsiko du ala ikasleari diagnosia egingo dio.
 2. Tarteko proba. Ez da behar kasu hauetan: ikasleak A0A0, A1A0 eta A2A1 abiapuntua duenean; beranduko altetan aukerarik ez dagoenean; B1, B2, C1 eta C2 mailetan ebaluazioa martxora aurreratzen denean; ordu gutxiko moduluetan (udakoak…).
 3. Probarik egin nahi ez duen ikasleari dokumentua emango zaio sinatzeko eta bulegora bidali beharko da. Ikasleari maila ez gainditua jarri behar zaio Q87an. *Dokumentua sinatu nahi ez badu, maila ez gainditua jarri behar zaio Q87an.

Maila bukaerako proba gainditu behar da maila aitortzeko. Hurrengoaren diagnosia izango da, bi hilabete pasatu ez badira. Ebaluazio jarraituko maila bukaerako probaren idazmena eta mintzamena taldeko irakasleak eta beste irakasle batek ebaluatuko dute.

____

EBALUAZIOAK (Q87): maila egiteko ordu kopurua betetzen denean eta ikastaroaren bukaeran egingo dira. Q87an jasoko da ikasleak lortutako maila.

Ebaluazio-datak maila eta modulu bakoitzak duen ordu kopuruaren arabera zehaztu badira ere, zenbait egokitzapen egin da. Euskaltegiak aurreikusitako ebaluazio-datak alda ditzake kudeaketan gerta litezkeen gorabeheren arabera.
Ebaluazio-probak zein astetan egingo diren ikasturte hasieran jakinaraziko die irakasleak ikasleei. (ebaluazio-proben datak)

B1, B2, C1 eta C2 mailetan ebaluazioa martxoan egingo da HABEren lehenengo azterketaldirako (aurrez aurrekoetan, martxoko ebaluazio datarako taldeak 90 ordu emanda eta ikasleak 50 ordu jasoak izan beharko ditu; astean 5 ordu baino gutxiagoko moduluetan ebaluazio bakarra egingo da, ikastaroaren amaieran; autoikaskuntzan, 40 ordu online, 4 tutoretza eta 8 talde-saio emanda, eta 30 ordu, 2 tutoretza eta 5 talde-saio jasoak; ikastaro amaieran eta udakoetan, 50 ordu jasoak). B1, B2, C1 eta C2 mailetako entzumena eta irakurmena: HABEk onartuko du euskaltegiak trebetasun horietan ezarritako emaitza. Horretarako, maila egiaztatzeko egindako bukaerako probaren kalifikazioak erabiliko dira. BECen ez dira trebetasun horiek egingo.

A1 eta A2 mailak ebaluazio jarraituaren bitartez egiaztatzeko gutxienez 50 irakastordu (udakoetan 30 irakastordu) jasota izan beharko ditu eta gutxieneko asistentzia izan.

 • Ebaluazio jarraituaren bidez edo gaitasun-probak gaindituz mailaren bat egiaztatu duenak dagokion ziurtagiria eskuratu ahal izango du www.habe.euskadi.eus atarian norberaren sarbidea eta Agiriak aukera baliatuz.
 • Erreklamazioak/emaitzak berrikusteko eskaerak egiteko prozedura www.habe.euskadi.eus web-orrian zehaztuko da, dagokion Euskara-mailak egiaztatzea atalean, Erreklamazioak eta berrikuspen-eskaerak atalean.

Informazioa hemen.

 • Oro har, informazio ofiziala HABEk argitaratuko du bere web-orrian: www.habe.euskadi.eus

 • Ikaslea dagokion informazioa lortzearen erantzule izango da. Euskaltegiak bere esku dagoen guztia egingo du ikasleari informazioa lortzen laguntzeko; hala ere, informazioa lortzea ikaslearen ardura da.

 • Euskaltegiak informazioa ohar-tauletan eta web-orrian izango du. Halaber, posta elektronikoz bidaliko du bulegoa@ulibarri.eus helbidetik matrikula-fitxan adierazitako helbidera.

Iradokizun-orriak ikasgela guztietan zein sarrerako iradokizun-kutxaren ondoan daude, baita hemen ere. Kexak edo iradokizunak idatziz egin beharko dira.

Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta, pertsona fisikoen babesa eta beren datu pertsonalen tratamenduaz eta datu horien zirkulazio libreaz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduak ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Gardoki 3 – 48008 – Bilbo helbidea duen Ulibarri Euskaltegia SK-k kudeatuko dituela. Datuen tratamenduaren helburua ikasleen kudeaketa zein euren ikas-prozesuaren garapena eta kontratatutako hezkuntza zerbitzuak ematea da, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa izeneko azaroaren 25eko 29/1983 Legeak araututakoa betetzeko eta interesdunak emandako onarpenarekin. Datuak epe zehatzik gabe gordeko dira, aipatutako helburua lortzeko beharrezkoak edo bereizleak diren bitartean edo interesdunak kontrakorik adierazten ez duen bitartean.

Datuak HABE erakundeari helaraziko zaizkio, erakunde honek Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa izeneko azaroaren 25eko 29/1983 Legearen arabera ikasleen kudeaketa, euren ikas-prozesuaren garapena, HABEren gaitasun-mailen egiaztapena, ikasleen dirulaguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko foru aldundiek eta udalek xede berberarekin izan ditzaketen datuekiko erkaketa eta euskalduntzearen arloarekin lotutako kanpainei edota programei zein baliabideei buruzko informazioaren edo asebetetze-galdetegien bidalketak egin ditzan.

HABEren zuzendari nagusia izango da tratamenduaren administrazio-organo arduraduna.

Tratamendua beharrezkoa da legez ezarritako betebeharrak gauzatzeko.

Interesdunak bere datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea izango du, baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Halaber, bere datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria https://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-edukiak/eu/ helbidean dute eskuragarri onuradunek.

(bai/ez) Irakurri ditut nire datuen tratamenduarekin eta lagapenarekin lotuta goian aipaturiko baldintzak eta onartzen ditut (ezinbestekoa matrikula egiteko)

(bai/ez) Jakinarazi didate matrikulari dagokion informazioa www.ulibarri.eus web-orrian dagoela Ikaslea-Argibideak atalean.

(bai/ez) Baimena ematen diot Ulibarri Euskaltegiari datu hauek informazioa bidaltzeko erabiltzeko.

(bai/ez) Lanean ari naizen enpresak burutuko dudan ikastaroa kudeatu edota ordainduko balu, baimena ematen diot Ulibarri Euskaltegiari nire datu akademikoak enpresari jakinarazteko.

18 urtez beherako ikasleen legezko tutoreek informazioak eta datu akademikoak jaso nahi izanez gero, eskaera egin beharko dute bulegoan.

Ulibarri Euskaltegiaren helburua da bezeroak eta interes-taldeak guztiz asetzea. Horretarako, etengabeko hobekuntzaren kultura gure proiektuaren oinarria bihurtu dugu. Erabaki hori euskararen ikaskuntza/irakaskuntzan, lan-esparruko hizkuntza normalizazioan zein materialgintzan islatzen da.

Hori abiapuntu harturik, honako irizpideak zehaztu ditugu:

 • Gure konpromisoak dira gizarteak sorrarazten dituen aldaketa-beharrei erantzungo dieten zerbitzu berritzaileak eskaintzea, teknologia-berrikuntza jorratzea eta irakaskuntza-metodologiaren berriztapenean lan egitea.
 • Profesionaltasuna, konpromisoa eta laguntzeko jarrera dira gure langileriaren balioak.
 • Euskararen erakargarritasuna eta prestigioa sustatu nahi ditugu, baita erabilera zabaldu ere. Hori lortzeko, eskolaz kanpoko jarduerak bideratuko ditugu.
 • Eguneratuta gaude Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak zabaltzen dituen arau-aldaketetan.
 • UNE-EN ISO 9001:2015 araua erreferentetzat hartu dugu, kudeaketa-sisteman etengabeko hobekuntza bermatzeko.
 • Konpromiso irmoa dugu Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloan legeak xedatutako aginduak betetzeko. Hala, sistematika jakina ezarri dugu ebaluazio sistematikoa burutzeko, plana definitzeko eta prebentzio-jarduerak garatzeko.
 • Ulibarri Euskaltegiak legezko arauen eta arau etikoen betetzearekiko konpromisoa dauka; hori dela eta, Arrisku Penalen Prenbentziorako plana definitu du.
 • Ulibarri Euskaltegiak zuzeneko zein zeharkako diskriminaziorik ez duen
  kudeaketa sistema bermatu nahi du eta horretarako, berdintasun plana
  definitu du. Horrekin batera, sexu-jazarpenei aurre egiteko protokoloa zehaztu du.

Kalitate politika.

ISO 9001 ziurtagiria.

PRIBATUTASUN-POLITIKA ETA LEGE-OHARRA

Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta, pertsona fisikoen babesa eta beren datu pertsonalen tratamenduaz eta datu horien zirkulazio libreaz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduak ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Gardoki 3 – 48008 – Bilbo helbidea duen Ulibarri Euskaltegia SK-k kudeatuko dituela.

Web-orri honen bidez ez da erabiltzaileen datu pertsonalik biltzen, haiek baimenik eman ezean, eta ez zaie hirugarrenei lagatzen. Dena den, zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko, Ulibarri Euskaltegia SK-k erabiltzaileari datu personal batzuk eskatu ahalko dizkio. Ulibarri Euskaltegia SK-k informazioa emango dio erabiltzaileari, aldez aurretik baimena eman diezaion Ulibarri Euskaltegia SKari haren datu pertsonalak erabil ditzan.


TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

IDENTITATEA: ULIBARRI EUSKALTEGIA SK
IFK: F48199673
HELBIDEA: GARDOKI 3, BILBO
TELEFONOA: 944162472
POSTA ELEKTRONIKOA: bulegoa@ulibarri.eus


LEGITIMAZIOA

Ulibarri Euskaltegia SK-k datuak erabiltzeko legitimazioa Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6. artikuluan ezarritakoari jarraituz egingo du, datu arruntei buruzkoa, eta pertsona titularrari jakinaraziko zai(zki)o zerbitzu-prestazio bakoitzean aplikatuko d(ir)en zilegitasun-titulua edo tituluak; hala nola, baimena, pertsona partaide den harreman juridiko bat betearaztea, lege-obligazioa edo Ulibarri Euskaltegia SKaren interes legitimoa betetzea zerbitzuak eta eskumenak garatzean.


DATUEN JATORRIA

Bildutako datu pertsonalak zuzenean datoz datu horiek aipatzen dituzten pertsonek emandako informaziotik.


EMANDAKO DATUEN ZEHAZTASUNA ETA EGIAZKOTASUNA

Ulibarri Euskaltegia SKaren zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonek bermatu egiten dute eta erantzukizuna hartzen dute, edonola ere, emandako datu pertsonalak zehatzak eta egiazkoak direla eta indarrean daudela. Gainera, datuok behar bezala eguneratzeko konpromisoa hartzen dute.


HELBURUA

Ulibarri Euskaltegia SK-k datu pertsonalak erabiltzen ditu zentroko ikasketa-, administrazio-, kontabilitate-, zerga- eta lan-kudeaketarako, betiere ikasleei, izan daitezkeen bezeroei eta langileei dagozkienak, emandako zerbitzuei lotutako jakinarazpenak edozein bitartekoren bidez bidaltzeko, eta baita publizitate-helburuekin eta jarduerak hedatzeko helburuarekin ere.

Bereziki, egiten duen jarduera nagusia zein den, datuen tratamenduaren helburua da ikasleak eta ikaskuntza-prozesua kudeatzea, eta kontratatutako prestakuntza-zerbitzuak ematea, Helduak Alfabetizatzeko eta Berreuskalduntzeko Institutua sortzeko eta Euskaltegiak arautzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legearekin bat eta pertsona interesatuak emandako baimenarekin bat.

Datu horiek, aldez aurretik baimena emanda, gorde egin daitezke informazioa bidaltzeko. Dena den, erabiltzaileak informaziorik jaso nahi ez badu, edozein momentutan jakinarazi ahalko digu honako posta elektroniko honen bidez: bulegoa@ulibarri.eus.


HARTZAILEAK

Datu pertsonalak erabiltzean Ulibarri Euskaltegia SK-k ez ditu lagako, legezko obligaziorik ez badago edo pertsona interesatuak aldez aurretik baimena ematen ez badu. Baimen hori ez emateak ondorioak dituela jakinaraziko diogu eta, hain zuzen ere, ezingo duela dagokion zerbitzua eman.

Bereziki, egiten duen jarduera nagusia zein den, datuak HABEri jakinaraziko zaizkio Helduak Alfabetizatzeko eta Berreuskalduntzeko Institutua sortzeko eta Euskaltegiak arautzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legearekin bat, ikasleak eta haien ikaskuntza-prozesua kudeatzeko, HABEren mailak egiaztatzeko, ikasleei dirulaguntzak emateko, helburu berarekin foru aldundiek eta Euskadiko Autonomi Erkidegoko udalek dituzten datuekin alderatzeko eta euskalduntze arloko programei eta baliabideei buruzko gogobetetasun-inkestak eta informazioa bidaltzeko.

Jarduera profesionala egiten duen erabiltzailea dagoen enpresak ikastaroa kudeatu eta/edo ordaintzen badu, aldez aurretik baimena emanda, Ulibarri Euskaltegia SK-k haren datu akademikoak enpresari eman ahalko dizkio.

Informazioak eta datu akademikoak jaso nahi dituzten 18 urtetik beherakoen legezko tutoreek idazkaritzan egingo dute dagokion eskabidea.


GORDETZEA

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira (pertsonak ezabatzea eskatzen ez badu) datu horiek erabiliko diren helburuei erantzuteko; horrela, eutsi egingo zaio pertsona interesatuak Ulibarri Euskaltegia SKarekin duen harremanari edo lotutari. Halaber, gorde egingo dira legezko obligazioak betetzeko epeekin bat, Ulibarri Euskaltegia SKari eska dakizkiokeenak.


ESKUBIDEAK

Pertsona interesatuak erabili, zuzendu, ezabatu, tratamendu mugatu, garraiatu eta aurka egoteko eskubideak gauzatu ditzake tratamenduaren arduradunaren aurrean dohainik. Halaber, emandako baimena atzera botatzeko eskubidea du.

Edozein pertsonak du honako honen berrespena jasotzeko eskubidea: ea Ulibarri Euskaltegia SK-k erabiltzen dituen hari dagozkion datu pertsonalak, eta pertsona interesatuek haren datu pertsonalak erabiltzen dituzten. Gainera, zuzenak ez diren datuak zuzentzea edo, hala badagokio, ezabatzea eskatzeko eskubidea du, datuak, besteak beste, erabili ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean.

Pertsona interesatuek beren datuen tratamendua mugatzea eska dezakete; horrelakoetan, bakar-bakarrik gordeko dira erreklamazioak egiteko, eta orobat, egoera partikularrari lotutako arrazoiak direla eta, pertsona interesatuak beren datuak erabiltzearen aurka egon daitezke.

Horrelakoetan, Ulibarri Euskaltegia SK-k datuak erabiltzeari utziko dio, salbu eta legezko arrazoiengatik ez bada, edo egon litezkeen erreklamazioen defentsa egiteko ez bada.

Helburu jakin baterako baimena eman badu, pertsona interesatuak eskubidea du emandako baimena uneoro atzera botatzeko, eta horrek ez dio eragingo atzera jo aurretik emandako baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Horretarako, idatzia bidaliko diote Ulibarri Euskaltegia SKari, GARDOKI 3, BILBO edo emaila bidaliko honako posta elektroniko honetara: bulegoa@ulibarri.eus.

Era berean, eta bereziki uste badu ez dagoela guztiz pozik eskubideak erabiltzean, erreklamazioa egin dezake Datuak Babesteko Euskal Bulegoan www.avpd.euskadi.eus webgunearen bidez, edo estatuko kontrol-agintaritzaren aurrean, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan, k/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madril, honako webgune honen bidez: www.aepd.es.

 

WEBGUNEA ETA EDUKIAK ERABILTZEKO ETA IRISPIDEAN IZATEKO BALDINTZAK

Webgune hau irispidean izatea eta erabiltzea lege-ohar honen zehaztapenen mende dago. Edonola ere, zerbitzuetako batzuk irispidean izateak eska dezake zehaztapenak eta baldintza bereziak onartzea. Webgunea erabiltzen duen erabiltzaile orok onartu egiten ditu lege-oharrean jasotako baldintza orokorrak eta, hala badagokio, aplikatzekoak diren zehaztapen eta baldintza bereziak.

 

Abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, otsailaren 25eko 2/2004 Legea eta Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren 2016/679 Erregelamendua – 2016ko apirilaren 27koa – betez (datu pertsonalak erabiltzean pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa), jakinarazten diogu pertsona interesatuari haren datu pertsonalak Ulibarri Euskaltegia E.K. erakundeak erabiliko dituela. Gardoki, 3 – 48008 – Bilbon du egoitza erakundeak.

Web-orri honen bidez ez da erabiltzaileen datu pertsonalik biltzen, haiek baimenik eman ezean, eta ez zaie hirugarrenei lagatzen. Dena den, zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko, Ulibarri Euskaltegia KEk erabiltzaileari datu personal batzuk eskatu ahalko dizkio. Ulibarri Euskaltegia KEk informazioa emango dio erabiltzaileari, aldez aurretik baimena eman diezaion Ulibarri Euskaltegia KEari haren datu pertsonalak erabil ditzan.

COOKIAK

Cookie politika 

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Web-orrialdeen edukiaren jabetza intelektualaren eskubideak, horien diseinu grafikoa eta kodeak Ulibarri Euskaltegia SKarenak dira eta, beraz, debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, jendeari jakinaraztea, aldatzea edo web-orrien edukiekin egin daitekeen jarduera oro, salbu eta Ulibarri Euskaltegia SK-k idatziz baimena ematen badu. Enpresaren web-orrialdeen edukiak bezalakoak ez diren merkataritza-izen, marka edo zeinu guztiak jabeenak dira eta legeak babestuta daude.


EDUKIEN ERANTZUKIZUNA

Ulibarri Euskaltegia SK-k ez du erantzukizunik hartzen atarian sartzeko aukera duten hirugarrenen webguneen legezkotasunean. Atari honetatik lotura edo esteka duten hirugarrenen beste webgune batzuen legazkotasunean ere ez du erantzukizunik hartzen.
Ulibarri Euskaltegia SK-k eskubidea du, aldez aurretik adierazi gabe, webgunean aldaketak egiteko, informazioa eguneratuta izate aldera. Aldaketak egiteko, argitaratutako edukiak edo atariaren diseinua erantsi, aldatu, zuzendu edo ezbatuko ditu. Edukiak aldian-aldian eguneratuko dira.


LEGERIA

Oro har, Ulibarri Euskaltegia SK-k bere zerbitzu telematikoen erabiltzaileekin dituen harremanak, webgunean daudenak, Espainiako legeen eta jurisdikzioaren mendean daude.