...

Tituluak (probak)

Euskaltegian matrikulatuta egoteak aukera ematen du HABEren tituluak eskuratzeko, betiere HABEk ezarritako baldintzak beteta.

A1, A2 eta B1 gaitasun-mailak ebaluazio jarraituaren bitartez egiaztatzeko baldintzak:

  • Oro har, ikasleak gutxienez 50 ikastordu hartuak izan beharko ditu, eta udako ikastaroetan 30 ikastordu.
  • Aurrez aurreko ikasjardunean, gutxienez, % 75 asistentzia izatea; eta autoikaskuntzan, berriz, mintza-saioetan izandako asistentzia, gutxienez, ikastaroaren guztizko ordu teorikoen % 7,5.
  • Maila gainditua beharko du izan (maila egiaztatzeko azken proba gainditua) eta ikastaroaren hasieran abiapuntuak, gehienez, maila gainditzekoa baino bat gutxiago izan beharko du.

Deialdi itxian parte hartzeko baldintzak B2, C1 eta C2 mailei dagokienez:

  • Euskaltegian matrikulatuta egotea 2016ko ekainaren 1etik aurrera hasitako B2 eta C1 mailako ikastaro batean, edo 2015eko urriaren 1etik aurrera hasitako C2 mailako ikastaro batean
  • Oro har, ikasleak gutxienez 30 ikastordu hartuak izan beharko ditu. Iraileko ikastaroei dagokienez, soilik lehenengo egunetik hasten diren ikasleek izango dute aukera maila aitortzeko proba egiteko.
  • 2015eko urriaren 1etik aurrera hasitako ikastaroetan euskaltegian gainditua izan beharko du egiaztatu nahi den maila 2017ko martxoaren 17rako, lehen deialdian; eta 2017ko irailaren 7rako, bigarren deialdian. *C1 gaitasun-maila eskuratzeko matrikulatuta egon eta ezarritako datarako maila gainditu ez duenak B2 mailara aurkezteko aukera izango du, baldin eta ezarritako epean azpimaila bat gainditu badu.
  • Izen-ematea eta dagokion ordainketa epea: lehenengo deialdian, 2017ko martxoaren 24tik 31ra, biak barne; eta bigarren deialdian, irailaren 15etik 26ra, biak barne.

Deialdi irekia

habe

HABEk irailean azterketa-deialdi irekia egingo du B1, B2, C1 eta C2 gaitasun mailak egiaztatzeko:
Bi baldintza bete behar dira: gutxienez 17 urte izatea edo 2017an betetzea, eta matrikula egoki egin eta jarritako epean ordaintzea.
Izen-ematea eta dagokion ordainketa burutzeko epea: 2017ko irailaren 15etik 26ra, biak barne. Matrikula-ordaina 60 eurokoa izango da maila bakoitzeko.
Matrikula-epea itxi eta hamar egun baliodunen epean emango du argitara HABEk www.habe.euskadi.eus web-orrian maila bakoitzerako aurreikusitako egutegia: onartuen zerrenda argitaratzeko data, probak egiteko egunak eta lekuak, eta proben emaitzak jakinarazteko datak.
HABEk azterketen egutegia eta azterketak egiteko tokiak egokituko ditu, betiere matrikulatuen kopurua eta azterketak egiteko behar diren baliabideak kontuan hartuta. Baldintza bi horiek aintzat hartuta, aukera egongo da azterketa bat baino gehiago egun eta ekitaldi bakarrera bateratzeko.

heoi

Hizkuntza Eskolako B1 eta B2 azterketetara libreki aurkeztu ahal izango da ikaslea. Orain arteko deialdietan oinarrituta, Hizkuntza Eskolako matrikula otsailean izaten da.

logo_ega

EGA azterketara libreki aurkeztu ahal izango da ikaslea. Orain arteko deialdietan oinarrituta, EGAko matrikula abenduaren bukaeran izaten da 1. deialdirako eta ekainaren bukaeran 2. deialdirako.