...

Argibideak

 • Ikastaldeak gutxienez 9 pertsonakoak izan behar dira.

 • Astean 10, 6 edo 5 orduko ikastaroak, Mistoa eta C2 online: bigarren epea abenduaren lehenengo astean ordaindu beharko da; urtarrilean hasita, berriz, bigarren zatia otsailaren azken astean.

 • Astean 20 orduko ikastaroak: hiruhilekoa bi epetan ordainduz gero, bigarren zatia hasi eta lau astera egin beharko da.

 • Udako ikastaroak: epe bakarrean ordaindu beharko dira.

 • Autoikaskuntza: 9 hilabeteko ikastaroa bi epetan ordain daiteke, bigarrena otsailaren erdialdean. 4 hilabeteko eta udako ikastaroak epe bakarrean ordaindu beharko dira.

 • Ordaintzeko modua: helbideratzea edo transferentzia. Kutxabank ES86 2095 0000 74 5060001101
 • Ikaslea lehenengo 3 egunetan baja izanez gero, ordaindutako diru kopuru osoa itzuliko zaio (barnetegiaren kasuan ikus azken puntua; autoikaskuntzaren kasuan, ikaslea ikastaroaren lehenengo astean baja izanez gero).

 • Baja bulegoan jakinarazten denetik jasotzen ez diren eskola-orduen araberako kopurua ikasturte bukaerara arte (irailera arte) gordeko da. Ikastaroaren erdialdetik aurrerako bajen dirua ez da gordeko.

 • Ikasturte osoa ordaindu duena abenduan baja bada, 2. zatiari dagokiona bueltatuko zaio.

 • Barnetegiaren kasuan, ikastaroari dagokiona gordeko da, baina mantenuari dagokiona ez da bueltatuko.

 • Egutegia orri honetan izango da.

 • Irakasleak bertaratutako orduak jasoko ditu. Justifikatu beharrekoa dagokion tokian jakinarazi beharko du ikasleak (IRALEko ikasleek irakasleari emango dizkiote justifikanteak).

 • Ebaluazioak maila egiteko ordu kopurua betetzen denean edota ikastaroaren bukaeran egingo dira. Irakasleak noiz izango diren jakinaraziko die ikasleei.

 • Txandaka etortzeko ikasturte hasieran egin behar da eskaera bulegoan.

 • 18 urtez beherako ikasleen legezko tutoreek datu akademikoen berri jakin nahi izanez gero, LOPD inprimakia bete beharko dute bulegoan.

 • Nork bere datu akademikoak habe.euskadi.eus web-orrian ikus ditzake ikaslearen sarbidetik, erabiltzailea eta pasahitza sartuta (aldatu ez baduzu, NAN zenbakia letra gabe sartu behar duzu bietan).

Informazioa hemen.

Informazioa hemen.

Probak

Hasierako diagnosia, tarteko proba (mailaren erdian egitekoa) eta mailaren bukaerako proba egingo dira. Diagnosia eta maila bukaerakoa zehaztuta daude (lau trebetasunak) eta tarteko probetarako (bi trebetasun ekoizleak) klaseko ariketak erabiliko dira, proba zehatzik ez balego. Azken proba gainditu behar da maila aitortzeko, baina gainditzeak ez du esan nahi maila gainditu duenik.

Ebaluazioak

Maila egiteko ordu kopurua betetzen denean (egokitzapenak egin dira) eta ikastaroaren bukaeran egingo dira. Tarteko ebaluazioa egin daiteke tarteko proba egiten denean, ikasleren bati maila aitortzeko; izan ere, abiapuntu-maila ezberdinak egon daitezke talde berean. Horretarako, mailaren bukaerako proba erabiliko da. Ebaluazio-jarduerak noiz egingo diren ikasturte hasieran jakinaraziko die irakasleak ikasleei. (Ebaluazio-datak Probak eta ebaluazioak dokumentuan, modulukako tauletan, zehaztuta daude).

B2, C1 eta C2 mailetako entzumena eta irakurmena

Euskaltegiak trebetasun horietan ezarritako emaitza onartuko du HABEk (HABEren azterketan ez dira trebetasun horiek egingo), horretarako, maila egiaztatzeko egindako bukaerako probaren kalifikazioak erabiliko dira. Lehen deialdian entzumen- eta irakurmen-probak soilik gainditu dituen ikasleari trebetasun-proba horietako emaitzak gordeko zaizkio bigarren deialdirako, eta beraz, idazmen- eta mintzamen-probak soilik egin beharko ditu. Halaber, idazmeneko proba ere gaindituko balu, mintzamen-proba soilik egin beharko luke bigarren deialdian.

 • Ebaluazio jarraituaren bidez mailaren bat egiaztatu duen ikasleak, urriaren 1etik ekainaren 30era bitarteko ikastaroetan, abuztuaren 1etik aurrera eska dezake ziurtagiria HABEren web-orrian (ordainketa egin behar da); eta uztailaren 1etik irailaren 30era bitarteko ikastaroetan, urriaren 31tik aurrera.

 • Azterketa gaindituta¬†(BEC), mailaren bat gainditu duen ikasleak, azken emaitzak atera ondoren eska dezake ziurtagiria HABEren web-orrian.

 • A1, A2 eta B1 mailei dagokienez, ikasleak eskubidea izango du egindako proba egiaztatzaileak zein horien ebaluazioak ikusteko, eta euskaltegiaren aurrean erreklamazioa aurkezteko. Ikaslea euskaltegian emandako erantzunarekin ados ez badago, euskaltegiak erreklamazioa ebatzi duenetik bost egun baliodun izango ditu ikasleak erreklamazioa HABEren aurrean aurkezteko

 • B2, C1 eta C2 mailei dagokienez, interesdunak erreklamazioa jar dezake HABEren zuzendari nagusiaren aurrean onartuen zerrendaren aurka aurkezten denean, eta dagokion Epaimahaiaren aurrean, prozeduran edota emaitzetan nolabaiteko errakuntzarik gertatu dela uste badu. Erreklamazioak hiru eguneko epean aurkeztu beharko dira, onartuei buruzko erabakia atera edota proben emaitzak ezagutzera eman eta biharamunetik kontatzen hasita. Halaber, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango du HABEn behin betiko emaitzak argitaratu eta hurrengo hilabetean. Erreklamazioak zein errekurtsoak helbide honetara igorriko dira: Vitoria-Gasteiz kalea 3,6.a, 20018 Donostia.

Informazioa hemen.

 • Oro har, informazio ofiziala HABEk argitaratuko du bere web-orrian: habe.euskadi.eus.

 • Ikaslea dagokion informazioa lortzearen erantzule izango da. Euskaltegiak bere esku dagoen guztia egingo du ikasleari informazioa lortzen laguntzeko; hala ere, informazioa lortzea ikaslearen ardura da.

 • Euskaltegiak informazioa ohar-tauletan eta gure web-orrian dagoen Berriak atalean jarriko du. Halaber, posta elektronikoz bidaliko du bulegoa@ulibarri.eus helbidetik zure matrikula-fitxan adierazitako helbidera.

Kultur ekintzak ikaste prozesuaren parte dira, parte garrantzitsua, euskaraz aritzeko aukera eman ez ezik, euskal kultura ezagutzeko eta bizitzeko bidea eskaini ere egiten digute eta. Kultura arduradunak hilero antolatuko ditugun kultur ekitaldiak helaraziko dizkio ikasleari irakaslearen bitartez edo ohar-taulen bidez.

Iradokizun-orriak ikasgela guztietan zein sarrerako iradokizun-kutxaren ondoan daude, baita hemen. Irakaslearen, bulegarien zein didaktika-taldearen bidez jakinaraz daitezke beharrak, baita inkestaren bitartez ere.

Eskola orduetan ez da telefono deirik pasako erabat premiazkoa ez bada. Eskuko telefonoak amatatuak eduki behar dira.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organoan ezartzen denaren arabera, jakinarazten dizugu fitxa honen bidez jasotzen ditugun zure datu pertsonalak euskaltegiko fitxategi automatizatu batean eta HABEren ikasleen fitxategian erregistratuko direla (baita matrikularen kargua hartzen duen enpresarenean ere). Fitxategi hauen helburua erakundeetako arduradunek helduen alfabetatze eta euskalduntzean dituzten eginkizunak burutzea izango da. Hala nahi izanez gero, fitxategian sartu, zuzendu edo deuseztatzeko eskubideaz balia zaitezke, euskaltegiko idazkaritzan, Gardoki kalea, 3, 1., 48008 Bilbo (Bizkaia), HABEn, Vitoria-Gasteiz, 3. 20018 Donostia (Gipuzkoa) edota dagokion enpresa edo erakundera joz. Kontrakorik espresuki adierazi ezean, baimena ematen duzu zure datuak euskararen erabilera duten beste administrazio publikoei eskaini ahal izateko.
Datu hauek gorde daitezke euskaltegian, etorkizunari begira, informazioa bidaltzeko. Jaso nahi ez baduzu, jakinaraz iezaguzu.

Ulibarri Euskaltegia ez da erantzule izango, ematen diren datuak benetakoak ez badira.

Ulibarri Kulturak ikasturtean zehar hainbat ekitaldi antolatuko du eta parte hartzaileen argazkiak edo grabazioak egingo ditu, betiere, helburu didaktiko nahiz sustapen-helburuekin Ulibarri Euskaltegia SKMk kudeatutako web, blog, sare sozial edo katalogoetan. Agertu nahi ez baduzu, jakinaraz iezaguzu.

Lan-jarduera burutzen dudan enpresak burutuko dudan ikastaroa kudeatu edota ordainduko balu, baimena ematen diot Ulibarri Euskaltegiari nire datu akademikoak enpresari jakinarazteko.