...

Argibideak

 • Ikastaldeak 9 pertsonakoak gutxienez izan behar dira.

 • Astean 10, 7,5, 6 edo 5 orduko ikastaroak eta C2 online: bigarren epea abenduaren lehenengo astean ordaindu beharko da; urtarrilean hasita, berriz, bigarren zatia otsailaren azken astean.

 • Astean 20 orduko ikastaroak: hiruhilekoa bi epetan ordainduz gero, bigarren zatia hasi eta lau astera ordaindu beharko da; ikasturte osoa ordainduz gero, bigarren zatia abenduaren bigarren astean ordaindu beharko da.

 • Udako ikastaroak: epe bakarrean ordaindu beharko dira.

 • Autoikaskuntza: 9 hilabeteko ikastaroa bi epetan ordain daiteke, bigarrena otsailaren erdialdean. 4 hilabeteko eta udako ikastaroak epe bakarrean ordaindu beharko dira.

 • Ordaintzeko modua: helbideratzea edo transferentzia. Kutxabank ES86 2095 0000 74 5060001101
 • Ikaslea lehenengo 3 egunetan baja izanez gero, ordaindutako diru kopuru osoa itzuliko zaio (barnetegiaren kasuan, ikastaroari dagokiona gordeko da, baina mantenuari dagokiona ez da bueltatuko; autoikaskuntzaren kasuan, ikaslea ikastaroaren lehenengo astean baja izanez gero).

 • Baja bulegoan jakinarazten denetik jasotzen ez diren eskola-orduen araberako kopurua ikasturte bukaerara arte (irailera arte) gordeko da. Ikastaroaren erdialdetik aurrerako bajen dirua ez da gordeko.

 • Ikasturte osoa ordaindu duena abenduan baja bada, 2. zatiari dagokiona bueltatuko zaio.

Informazioa hemen.

 • Egutegia orri honetan izango da.

 • Irakasleak bertaratutako orduak jasoko ditu. Justifikatu beharrekoa dagokion tokian jakinarazi beharko du ikasleak (IRALEko ikasleek irakasleari emango dizkiote justifikanteak).

 • Txandaka etortzeko ikasturte hasieran egin behar da eskaera bulegoan.

 • 18 urtez beherako ikasleen legezko tutoreek datu akademikoen berri jakin nahi izanez gero, LOPD inprimakia bete beharko dute bulegoan.

 • Nork bere datu akademikoak habe.euskadi.eus web-orrian ikus ditzake ikaslearen sarbidetik, erabiltzailea eta pasahitza sartuta (aldatu ez baduzu, NAN zenbakia letra gabe sartu behar duzu bietan).

Probak

 • Hasierako diagnosi-proba, tarteko proba eta maila bukaerako proba egingo dira (maila-arduradunek zehaztuak). Salbuespenak:
 1. Hasierako diagnosi-proba. Azken 2 hilabeteetan gurean aritu bada, aitortutako maila onartu ahal zaio; azken 2 hilabeteetan beste euskaltegi batean aritu bada, ibilbidea onartu ahal zaio; titulu ofiziala edota baliokidea badu, onartu ahal zaio. Kasu hauetan irakasle berriak berretsiko du ala ikasleari diagnosia egingo dio.
 2. Tarteko proba. Kasu hauetan ez da behar: ikasleak A1A0 eta A2A1 abiapuntua duenean; beranduko alten kasuan, taldearen ebaluazio-datek aukerarik ematen ez dutenean; HABEren 1. deialdiari begira, B2, C1 eta C2 mailetan ebaluazioa martxora aurreratzen denean; ordu gutxiko moduluetan (Probak eta ebaluazioak dokumentuan, modulukako tauletan, zehaztuta).
 3. A1, A2 eta B1 mailetan probarik egin nahi ez duen ikasleari dokumentua emango zaio sinatzeko.

 

 • Maila bukaerako proba gainditu behar da maila aitortzeko (gainditzeak ez du esan nahi maila gainditu duenik, suspentsoa argudiatzeko klaseko lanak dira beharrezkoak). Ebaluazio jarraituko maila bukaerako probaren idazmena eta mintzamena taldeko irakasleak eta beste irakasle batek ebaluatuko dute (zehaztutako astean).

 

Ebaluazioak (HABEren plataformara notak igo)

 • Maila egiteko ordu kopurua betetzen denean edota ikastaroaren bukaeran egingo dira. Tarteko proba egiten denean, tarteko ebaluazioa egin daiteke ikasleren bati maila aitortzeko (abiapuntu-maila ezberdinak izan daitezkeelako). Horretarako, mailaren bukaerako proba erabiliko da.

 

 • Ebaluazio-probak zein astetan egingo diren ikasturte hasieran jakinaraziko die irakasleak ikasleei. Ebaluazio-datak Probak eta Ebaluazioak dokumentuan zehaztuta daude, modulukako tauletan, eta bertan adierazitako astean egingo dira. Euskaltegiak aurreikusitako ebaluazio-datak alda ditzake kudeaketan gerta litezkeen gorabeheren arabera.

 

 • B2, C1 eta C2 mailak ebaluazio jarraituaren bitartez egiaztatzen ez diren bitartean, ebaluazioa martxoan egingo da HABEren lehenengo deialdiari begira eta irailaren lehenengo egunetan bigarren deialdiari begira.

 

 • B2, C1 eta C2 mailetako entzumena eta irakurmena:  HABEk onartuko du euskaltegiak trebetasun horietan ezarritako emaitza. Horretarako, maila egiaztatzeko egindako bukaerako probaren kalifikazioak erabiliko dira. BECen ez dira trebetasun horiek egingo.

 

 • Lehen deialdian entzumen- eta irakurmen-probak soilik gainditu dituen ikasleari trebetasun-proba horietako emaitzak gordeko zaizkio bigarren deialdirako, eta beraz, idazmen- eta mintzamen-probak soilik egin beharko ditu. Halaber, idazmeneko proba ere gaindituko balu, mintzamen-proba soilik egin beharko luke bigarren deialdian.

Informazioa hemen.

 • Ebaluazio jarraituaren bidez mailaren bat egiaztatu duen ikasleak lau garai izango ditu ebaluazio jarraitua balio egiaztatzaileaz aplikatzeko: lehenengoa, urriaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko ikastaroak bilduko dituena; bigarrena, urriaren 1etik martxoaren 31ra bitartekoak bilduko dituena; hirugarrena, urriaren 1etik ekainaren 30era bitarteko ikastaroak bilduko dituena; eta laugarrena, uztailaren 1etik irailaren 30era bitarteko ikastaroak bilduko dituena. Ikastaroa aipatu datetarako bukatuta egon beharko da. Ziurtagirien eragin-datak ebaluazio-garai bakoitzeko urtarrilaren 30a, apirilaren 30a, uztailaren 30a eta urriaren 30a izango dira.

 • Azterketa gaindituta (BEC), mailaren bat gainditu duen ikasleak, azken emaitzak atera ondoren eska dezake ziurtagiria HABEren web-orrian.

 • A1, A2 eta B1 mailei dagokienez, ikasleak eskubidea izango du egindako proba egiaztatzaileak zein horien ebaluazioak ikusteko, eta euskaltegiaren aurrean erreklamazioa aurkezteko. Ikaslea euskaltegian emandako erantzunarekin ados ez badago, euskaltegiak erreklamazioa ebatzi duenetik bost egun baliodun izango ditu ikasleak erreklamazioa HABEren aurrean aurkezteko

 • B2, C1 eta C2 mailei dagokienez, interesdunak erreklamazioa jar dezake HABEren zuzendari nagusiaren aurrean onartuen zerrendaren aurka aurkezten denean, eta dagokion Epaimahaiaren aurrean, prozeduran edota emaitzetan nolabaiteko errakuntzarik gertatu dela uste badu. Erreklamazioak hiru eguneko epean aurkeztu beharko dira, onartuei buruzko erabakia atera edota proben emaitzak ezagutzera eman eta biharamunetik kontatzen hasita. Halaber, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango du HABEn behin betiko emaitzak argitaratu eta hurrengo hilabetean. Erreklamazioak zein errekurtsoak helbide honetara igorriko dira: Vitoria-Gasteiz kalea 3,6.a, 20018 Donostia.

Informazioa hemen.

 • Oro har, informazio ofiziala HABEk argitaratuko du bere web-orrian: habe.euskadi.eus.

 • Ikaslea dagokion informazioa lortzearen erantzule izango da. Euskaltegiak bere esku dagoen guztia egingo du ikasleari informazioa lortzen laguntzeko; hala ere, informazioa lortzea ikaslearen ardura da.

 • Euskaltegiak informazioa ohar-tauletan eta gure web-orrian dagoen Berriak atalean jarriko du. Halaber, posta elektronikoz bidaliko du bulegoa@ulibarri.eus helbidetik zure matrikula-fitxan adierazitako helbidera.

 • Kultur ekintzak ikaste prozesuaren parte dira, parte garrantzitsua, euskaraz aritzeko aukera eman ez ezik, euskal kultura ezagutzeko eta bizitzeko bidea eskaini ere egiten digute eta. Kultura arduradunak hilero antolatuko ditugun kultur ekitaldiak helaraziko dizkio ikasleari irakaslearen bitartez edo ohar-taulen bidez.

 

 • Mintzakide programaren bidez bikoteak edo hirukoteak antolatu nahi ditugu astean behin ordubetez euskara praktikatzeko. Horren inguruko informazioa ulibarri.eus web-orrian dago, Zerbitzuak atalean.

Iradokizun-orriak ikasgela guztietan zein sarrerako iradokizun-kutxaren ondoan daude, baita hemen. Irakaslearen, bulegarien zein didaktika-taldearen bidez jakinaraz daitezke beharrak, baita inkestaren bitartez ere.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak eta lege hori garatzen duten bestelako xedapenek ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu fitxa honen bidez jasotzen ditugun zure datu pertsonalak, eta ikas-prozesuaren garapenetik eta kudeaketatik eratorritakoak, euskaltegiaren fitxategi automatizatu batean eta HABEren “Ikasleak” fitxategian erregistratuko direla. Bi fitxategi hauen helburua bi erakundeetako arduradunek helduen euskalduntzean dituzten eginkizunak burutzea izango da, eta, batez ere, ikas-prozesua bera, HEOCaren gaitasun-mailen egiaztapena, eta ikasleen diru-laguntzen eta ikastaroen finantziazioaren kudeaketa burutzea.
Idatzi honen bitartez, baimena ematen duzu ikastaroren batean matrikulatuz gero edota ikasleen diru-laguntzen deialdietan parte hartuz gero, zure datuak Foru Aldundiei edota udalei lagatzeko, erakunde bakoitzak helduen euskalduntze arloan ematen dituen diru-laguntzak kudeatu ahal izateko, eta diru-laguntza guztien arteko gainfinantzazioa saihestu ahal izateko.
Fitxategian sartu, zuzendu edo deuseztatzeko eskubidea balia dezakezu, euskaltegiko idazkaritzan eta HABEko Erregistroan dagokion eskaera aurkeztuz, (HABEri dagokionez, honako helbide honetan: Vitoria-Gasteiz kalea, 3.; 20018 Donostia - Gipuzkoa).
Fitxa honetan adierazitako datuak eta ikas-prozesutik eratorritakoak eskuragarri izango dituzu, etengabe, www.habe.euskadi.eus orrialdean dagoen Matrikulazioaren jarraipenerako atalean, dagokizun kodea eta pasahitza erabiliz (lehen aldiz sartzeko, zure NAN zenbakia erabili beharko duzu, bai kode baita pasahitza gisa ere; ondorengoetarako aldatzeko aukera duzu).
Euskaltegia eta HABE ez dira erantzule izango ikasleak emandako datuak benetakoak ez badira.
Datu hauek gorde daitezke euskaltegian, etorkizunari begira, informazioa bidaltzeko. Jaso nahi ez baduzu, jakinaraz iezaguzu.
Ulibarri Kulturak antolatutako ekitaldietan argazkiak edo grabazioak egin daitezke, betiere, helburu didaktiko nahiz sustapen-helburuekin Ulibarri Euskaltegia SKMk kudeatutako web, blog, sare sozial edo katalogoetan. Agertu nahi ez baduzu, jakinaraz iezaguzu.
Irakurri ditut nire datuen tratamenduarekin eta zesioarekin lotuta goian aipaturiko baldintzak eta onartzen ditut.
Jaso nahi ditut herri administrazioek bultzaturiko euskalduntzearen arloarekin lotutako kanpainei edota diru-laguntzei buruzko informazioa.
Lan-jarduera burutzen dudan enpresak burutuko dudan ikastaroa kudeatu edota ordainduko balu, baimena ematen diot Ulibarri Euskaltegiari nire datu akademikoak enpresari jakinarazteko.